• Meldcode & Beroepscode: professioneel verantwoord handelen bij huiselijk geweld

Meldcode & Beroepscode: professioneel verantwoord handelen bij huiselijk geweld

Hoe verhoudt de verbeterde Meldcode bij huiselijk geweld zich tot onze zwijgplicht en beroepscode? Sociaal werker Kirsten Regtop zoomt in haar blogserie in op het professioneel verantwoord handelen bij het dilemma 'melden of zwijgen'?

'Want als je te maken hebt met een kwestie als deze, dan heb je te maken met een conflict van plichten. Het conflict van jouw zwijgplicht ten aanzien van de plicht om te handelen bij vermoedens van huiselijk geweld of kindermishandeling', aldus Kirsten Regtop in haar blog. 
En: 'Professioneel verantwoord handelen betekent dat je bij dergelijke dilemma’s zorgvuldige afwegingen maakt, en dat je die niet alleen maakt. Dat je ook nadenkt over hoe de waarden en normen van jouw werk het beste geborgd kunnen worden (plichtethiek), wat de mogelijke gevolgen kunnen zijn van jouw handelen voor jouw cliënten (gevolgenethiek). Wat de eigenschappen van de professional zijn (deugdethiek).'
Lees hier de blog - deel 2 - van Kirsten Regtop 

Lees ook deel 3 van deze blogserie van Kirsten Regtop, waarin m.n. het aspect van privacy in samenwerking aan de orde komt.
In haar blog deel 4 zoomt Kirsten Regtop in op het thema 'Melden bij Veilig Thuis bij vermoedens van huiselijk geweld en kindermishandeling'. 


Kijk ook naar de TEDxTalk van Kirsten
'Een grens is iets wat heel verschillende betekenissen kan hebben voor mensen. Soms is het een uitdaging om een grens over te gaan, om tot nieuwe ontdekkingen te komen en nieuwe dingen te leren. Maar helaas is het soms ook iets waarvan je wilt dat deze nooit overschreden gaan worden, omdat het over je eigen psychische en lichamelijke integriteit gaat. Zoals bij huiselijk geweld het geval is.' 
Kijk hier naaar de TEDxTalk