• Nieuwe derde druk 'Moresprudentie' met nieuwe beroepscode. Review: 'Een verrijking voor ons vak'

Nieuwe derde druk 'Moresprudentie' met nieuwe beroepscode. Review: 'Een verrijking voor ons vak'

Essentie: Geactualiseerde derde druk over ethiek en nieuwe beroepscode plus uitwerking naar de praktijk
Citaat: 'Dit sterk vakinhoudelijk boek geeft mij zelfvertrouwen'
Attentie: Als professional zul je je beroepsethische keuzes moeten kunnen verantwoorden.
Opmerkelijk: Beroepsethiek gaat over hoe bij dilemma's juist te handelen en op basis van welke waarden.

+ Jesse (17) zegt dat hij wel eens inbreekt in de buurt;
+ Meyra (15) zegt emotioneel en “héél vertrouwelijk!” dat ze slachtoffer is van sexting;
+ Johan (78) ontkent verbaal dat zijn vrouw hem slaat, maar non-verbaal allesbehalve;
+ Een collega zegt signalen over fraude standaard te melden bij de uitkeringsinstantie.
Of je nu snel een keuze weet te maken of daar veel moeite mee hebt, je zult je keuze moeten kunnen verantwoorden. Daarom is het belangrijk dat professionals morele aspecten en vragen herkennen en bewuster hun afwegingen en keuzes maken. En ook van (elkaars) afwegingen en keuzes leren.

‘Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’
Het boek Moresprudentie leert lezers op opleiding en praktijk – student, docent, uitvoerend professional, leidinggevende, begeleider, opdrachtgever of andere belangstellenden - morele keuzes te herkennen en analyserend praktische dilemma’s op te lossen. Dilemma’s bij het werken met cliënten tot en met dilemma’s bij het werken met collega’s en opdrachtgevers. Met veel casussen.

Moreprudentie is het systematisch verzamelen van morele afwegingen, beslissingen en keuzes die in de beroepspraktijk gemaakt worden. Moresprudentie komt tot stand middels moreel beraad en biedt houvast in nieuwe vergelijkbare gevallen; veel afwegingsfactoren zijn veelal herkenbaar.

Herziene derde druk
In 2023 verscheen de geheel geactualiseerde en herziene derde druk van het boek (eerste druk 2012). Het meest complete boek op het gebied van beroepsethiek in het sociaal domein, met een volledige uitwerking van de nieuwe Beroepscode voor professionals in sociaal werk (BPSW-2021). Met uitleg, informatie en actuele ontwikkelingen. Zoals over vernieuwingen in het onderwijs, werkveld (o.a. beroepsvereniging), beroepsregister, tuchtrecht, beroepscode en mensenrechten.
Het boek bevat een Stappenplan’ voor morele dilemma’s, een uniek schematisch overzicht van het beroep sociaal werker (onderwijs, werkveld en ondersteuning) en veel aandacht voor vele aspecten van professionalisering.
De combinatie van uitleg over ethiek en de uitwerking naar de praktijk – zoals de consequenties van professionele autonomie - biedt een compleet boek over beroepsethiek in het sociaal werk.

Handboek voor opleiding en praktijk
Behalve handboek voor de opleidingen blijkt Moresprudentie inmiddels een standaard- en naslagwerk voor professionals in de praktijk te zijn. In deel A kunnen zij kennis over (beroeps)ethiek opfrissen; deel B legt de relatie tussen theorie en praktijk. Met name door het praktisch leren hanteren van de beroepscode.

Enkele citaten uit reviews: ‘zeer complete basis’; ‘praktisch toepasbaar’; ‘overzichtelijk’; ‘interessant en kan helpen als je in lastige situatie zit’; ‘aanrader voor alle sociale professionals!’ en 'Een verademing en verrijking voor ons vak als hulpverleners'.
Meer reviews hieronder.

Het boek Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk is geschreven door Jaap Buitink, Jan Ebskamp en Richard Groothoff.
Uitgave ThiemeMeulenhoff (i.s.m. de BPSW). Derde druk 2023.

Meer informatie:

- Blader hier door het begin van het boek

- Zie ook info over het begrip moresprudentie op WikipediA

Reviews

Uit Sozio
Het boek Moresprudentie is een boeiend boek. Het valt te prijzen dat de auteurs zich erg veel moeite hebben getroost om het boek voor een groot deel op te hangen aan de beroepscode. De verschillende artikelen uit de code worden steeds op hun reikwijdte en achterliggende of onderliggende waarden en normen besproken en de dilemma’s en conflicterende waarden worden middels casussen zichtbaar en voelbaar gemaakt.


Uit Maatwerk
Moresprudentie bevat talloze concrete werkvormen om belangen af te wegen en keuzes te overdenken die je dagelijks moet maken. En dat alles opdat werkers weloverwogen besluiten kunnen nemen en deze kunnen verantwoorden. Voor zichzelf de cliënt en diens sociale omgeving.

Extra ondersteunend is de speciale website www.moresprudentie.nl, die docent en lezer aanvullende informatie en ondersteuning biedt in de vorm van theoretische verdieping, casuïstiek, praktijkopdrachten, persoonlijke reflectie en toetsen.

Uit Vakblad Sociaal Werk
Het boek Moresprudentie is actueel, geeft voldoende input om kennis over (beroeps)ethiek op te frissen en biedt bovenal door de vele casussen en voorbeelden zinvolle handvatten voor de vele lastige situaties waarin professionals in het sociale domein verkeren. De herziene druk van het lezenswaardige vakinhoudelijke boek over moresprudentie is het lezen dubbel en dwars waard.”.

Uit review op Bol.com door Kirsten Regtop
Verwacht geen boek waar je als professional in het sociaal domein eenvoudig doorheen gaat, maar ga het zeker lezen als je behoefte hebt aan verdieping in je werk. Als je de moeite neemt te beginnen bij deel 1 voordat je aan deel 2 (praktischer gedeelte), dan krijgt deel 2 veel meer betekenis.
Belangrijkste inzicht voor mij: We hebben een normatief vak.
Voor mij als expert op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld geldt dat dit maakt dat ik nog steviger mijn boodschap over kan brengen. Dit sterk vakinhoudelijke boek geeft mij zelfvertrouwen.

Uit review op Bol.com door Jurja Steenmeijer
Dit boek biedt een zeer complete basis en is een aanrader voor alle sociale professionals! Mooie bijkomstigheid is dat het alle artikelen van de beroepscodes behandelt en van een (morele) toelichting voorziet. Daardoor is het ook als naslagwerk en 'opfrisser' prima te gebruiken.

Uit review op Bol.com door Hester de Boer
Al vijf jaar gaat het boek Moresprudentie met mij mee ter voorbereiding van de trainingen ‘werken met beroepsstandaarden’ die ik geef vanuit de BPSW-school. Voor mij is het boek een naslagwerk. Want het is goed bruikbaar als je wilt leren wat en hoe je werkt met ethiek en beroepscode in het sociaal werk. En als je, zoals ik, geen kaft tot kaft lezer bent. Ik begon het boek namelijk te lezen bij deel B (‘De beroepspraktijk gezien vanuit de beroepscode’).

En het fijne van het boek is dat het niet uitmaakt waar je begint met lezen, want de onderwerpen worden zo helder ingeleid dat je prima net dat stuk kunt lezen waar je op dat moment in bent geïnteresseerd. Bij mij was dat eerst vooral het nut van het werken met de beroepscode in de praktijk.
Gelet op mijn ervaringen met Moresprudentie, raad ik docenten en professionals in het sociaal werk aan dit boek zowel voor studie- als praktijkdoeleinden te gebruiken en zo de ethische laag van het vak te voelen, te vatten en te kunnen verwoorden.
Hester de Boer, docent/trainer

Reviews op bol.com zijn hier na te lezen.

Stel een vraag of geef een opmerking door aan de auteurs van Moresprudentie: klik hier