• 'Een verademing en verrijking voor ons vak als hulpverleners'

'Een verademing en verrijking voor ons vak als hulpverleners'

'Dit sterk vakinhoudelijk boek geeft mij zelfvertrouwen'
Deze citaten komen uit een review over de geactualiseerde herdruk (2019) van 'Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk'. Hét standaard werk voor opleiding en praktijk. Meer reviews hieronder.

+ Jesse (17) zegt dat hij wel eens inbreekt in de buurt;
+ Meyra (15) zegt emotioneel en “héél vertrouwelijk!” dat ze slachtoffer is van sexting;
Johan (78) ontkent verbaal dat zijn vrouw hem slaat, maar non-verbaal allesbehalve;
+ Een collega zegt signalen over fraude standaard te melden bij de uitkeringsinstantie.
Ethiek gaat over hoe in deze situaties juist te handelen en op basis van welke waarden.

Of je nu snel een keuze weet te maken of daar veel moeite mee hebt, je zult je keuze moeten kunnen verantwoorden. Daarom is het  belangrijk dat professionals morele aspecten en vragen herkennen en bewuster hun afwegingen en keuzes maken. En ook van (elkaars) afwegingen en keuzes leren. 
Moreprudentie is het systematisch verzamelen van morele afwegingen, beslissingen en keuzes die in de beroepspraktijk gemaakt worden. Moresprudentie komt tot stand middels moreel beraad en biedt houvast in nieuwe vergelijkbare gevallen; veel afwegingsfactoren zijn veelal herkenbaar.

‘Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’
Sociaal werkers gaan de confrontatie aan, maar ervaren daarbij ook twijfels en onzekerheden. Ze kunnen daarbij ook maar zelden handelen op basis van routine. Elke cliënt en elke situatie is uniek en er zijn weinig blauwdrukken voor ‘hoe te handelen’. Routines worden slechts langzaam ontwikkeld, en in relatieve stilte. Tenzij het misgaat en er doden vallen. Dan worden sociaal werkers die zich in een wespennest hebben gewaagd, aan de schandpaal genageld, voor de rechter gedaagd en persoonlijk aansprakelijk gesteld, aldus Lia van Doorn, lector Innovatieve Maatschappelijke Dienstverlening, in haar voorwoord in het boek ‘Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’.
Het boek Moresprudentie leert lezers – student, docent, uitvoerend professional, leidinggevende, begeleider, opdrachtgever of andere belangstellenden - morele keuzes te herkennen en analyserend praktische dilemma’s op te lossen. Dilemma’s bij het werken met cliënten tot en met dilemma’s bij het werken met collega’s en opdrachtgevers. Met veel casussen.

Herziene tweede druk
In 2019 verscheen de geheel geactualiseerde en herziene tweede druk van het boek (eerste druk 2012). Met bijna 100 pagina’s meer uitleg, informatie en actuele ontwikkelingen (nu 365 pagina’s). Zoals over vernieuwingen in het onderwijs, werkveld (o.a. beroepsvereniging), beroepsregister, tuchtrecht, beroepscodes en mensenrechten. Het boek bevat een nieuw ‘Stappenplan’ voor morele dilemma’s, een uniek schematisch overzicht van het beroep sociaal werker (onderwijs, werkveld en ondersteuning) en veel aandacht voor vele aspecten van professionalisering.
De combinatie van uitleg over ethiek en de uitwerking naar de praktijk – zoals de consequenties van professionele autonomie - biedt een compleet boek over beroepsethiek in het sociaal werk. 

Handboek voor opleiding en praktijk
Behalve handboek voor de opleidingen blijkt Moresprudentie inmiddels een standaard- en naslagwerk voor professionals in de praktijk te zijn. In deel A kunnen zij kennis over (beroeps)ethiek opfrissen; deel B legt de relatie tussen theorie en praktijk. Met name door het praktisch leren hanteren van de beroepscode. 

Enkele citaten uit reviews: ‘zeer complete basis’; ‘praktisch toepasbaar’; ‘overzichtelijk’; ‘interessant en kan helpen als je in lastige situatie zit’; ‘aanrader voor alle sociale professionals!’ en 'Een verademing en verrijking voor ons vak als hulpverleners'.
Meer reviews hieronder.

Het boek Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk is geschreven door Jaap Buitink, Jan Ebskamp en Richard Groothoff. Uitgave ThiemeMeulenhoff (i.s.m. de BPSW). Tweede druk 2019.

Meer informatie:

-  Voor meer informatie over het boek, de gratis te downloaden oriënterende brochure ‘Van beroepscode naar moresprudentie’ en voor leeropdrachten voor studiedoeleinden: www.moresprudentie.nl  

- Blader hier door het begin van het boek


-  
Zie hier een lijst met relevante weblinks over de thema's beroepsethiek en professionalisering in het sociaal domein: klik hier

-  
Zie ook info over het begrip moresprudentie op WikipediA

-  Meer over de aanleidingen voor deze 2e druk van Moresprudentie: klik hier.

Enkele begrippen:

Beroepscode
De beroepscode beschrijft waarden en normen die binnen de beroepsgroep als belang­rijk worden gezien en op basis waarvan professionals hun gedrag verantwoorden. Op hoofdlijnen geeft de beroepscode aan wat in bepaalde morele situaties of bij bepaalde morele dilemma’s prioriteit krijgt. De meest bekende – maar niet per se de belangrijk­ste – norm is die van de geheimhoudingsplicht.

Ethiek
Ethiek betreft het systematisch nadenken over en reflecteren op het moreel handelen: waarom worden bepaalde keuzes gemaakt en op basis van welke waarden?

Ethisch dilemma
Een ethisch dilemma berust op een conflict van waarden. Wanneer een sociaal werker bijvoorbeeld kindermishandeling signaleert, kan de (beroeps)waarde vertrouwelijk om te gaan met privacy conflicteren met de (beroeps)waarde niet lijdzaam toe te zien als iemand schade wordt toegebracht. Kenmerk van een ethisch dilemma is dat je een keuze moet maken; je kunt niet niet kiezen en elk van de beschikbare opties kent nadelen.

Moresprudentie
Moreprudentie is het systematisch verzamelen van morele afwegingen, beslissingen en keuzes die in de beroepspraktijk gemaakt worden. De term is afgeleid van het begrip ‘jurisprudentie’.
Moresprudentie komt tot stand middels moreel beraad en biedt houvast in nieuwe vergelijkbare gevallen; veel afwegingsfactoren zijn veelal herkenbaar.
(uit boek ‘Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’)

Reviews

Uit Sozio
Het boek Moresprudentie is een boeiend boek. Het valt te prijzen dat de auteurs zich erg veel moeite hebben getroost om het boek voor een groot deel op te hangen aan de beroepscodes voor sociaal werkers. De verschillende artikelen uit de codes worden steeds op hun reikwijdte en achterliggende of onderliggende waarden en normen besproken en de dilemma’s en conflicterende waarden worden middels casussen zichtbaar en voelbaar gemaakt.


Uit Maatwerk 
Moresprudentie bevat talloze concrete werkvormen om belangen af te wegen en keuzes te overdenken die je dagelijks moet maken. En dat alles opdat werkers weloverwogen besluiten kunnen nemen en deze kunnen verantwoorden. Voor zichzelf de cliënt en diens sociale omgeving.

Extra ondersteunend is de speciale website www.moresprudentie.nl, die docent en lezer aanvullende informatie en ondersteuning biedt in de vorm van theoretische verdieping, casuïstiek, praktijkopdrachten, persoonlijke reflectie en toetsen.

Uit Vakblad Sociaal Werk
Het boek Moresprudentie is actueel, geeft voldoende input om kennis over (beroeps)ethiek op te frissen en biedt bovenal door de vele casussen en voorbeelden zinvolle handvatten voor de vele lastige situaties waarin professionals in het sociale domein verkeren. De herziene druk van het lezenswaardige vakinhoudelijke boek over moresprudentie is het lezen dubbel en dwars waard.”.
Recensie i augustus 2019.

Uit review op Bol.com door Kirsten Regtop
Verwacht geen boek waar je als professional in het sociaal domein eenvoudig doorheen gaat, maar ga het zeker lezen als je behoefte hebt aan verdieping in je werk. Als je de moeite neemt te beginnen bij deel 1 voordat je aan deel 2 (praktischer gedeelte), dan krijgt deel 2 veel meer betekenis.
Belangrijkste inzicht voor mij: We hebben een normatief vak.
Voor mij als expert op het gebied van de aanpak van huiselijk geweld geldt dat dit maakt dat ik nog steviger mijn boodschap over kan brengen. Als sociaal werker heb ik de maatschappelijke opdracht opgepakt om het taboe te doorbreken en dit sterk vakinhoudelijke boek geeft mij zelfvertrouwen.

Het lezen van dit boek is input geweest voor een van mijn nieuwe blogseries: 'De verbeterde Meldcode, dilemma's uit de praktijk'. Daarbij is dit enorm helpend geweest bij het behandelen van het dilemma: Hoe verhoudt de verbeterde Meldcode zich tot ons beroepsgeheim. (voor blog klik hier).
Groot voordeel aan dit boek is dat er na elk hoofdstuk leervragen staan, hierdoor beklijft de aangereikte kennis nog beter. Ook de link naar de website met nog meer vragen en informatie zijn helpend daarbij.

Uit review op Bol.com door Jurja Steenmeijer
Dit boek biedt een zeer complete basis en is een aanrader voor alle sociale professionals! Mooie bijkomstigheid is dat het alle artikelen van de beroepscodes behandelt en van een (morele) toelichting voorziet. Daardoor is het ook als naslagwerk en 'opfrisser' prima te gebruiken.

Uit review op Bol.com door Hester de Boer
Al vijf jaar gaat het boek Moresprudentie met mij mee ter voorbereiding van de trainingen ‘werken met beroepsstandaarden’ die ik geef vanuit de BPSW-school. Voor mij is het boek een naslagwerk. Want het is goed bruikbaar als je wilt leren wat en hoe je werkt met ethiek en beroepscode in het sociaal werk. En als je, zoals ik, geen kaft tot kaft lezer bent. Ik begon het boek namelijk te lezen bij deel B (‘De beroepspraktijk gezien vanuit de beroepscode’).
En het fijne van het boek is dat het niet uitmaakt waar je begint met lezen, want de onderwerpen worden zo helder ingeleid dat je prima net dat stuk kunt lezen waar je op dat moment in bent geïnteresseerd. Bij mij was dat eerst vooral het nut van het werken met de beroepscode in de praktijk.
In de loop van de jaren pakte ik er ook telkens een onderwerp bij uit deel A (‘Het theoretisch kader waarbinnen moresprudentie ontstaat’). Zo was ik geïnteresseerd in de legitimatie van de beroepscompetentie voor de autonome professional. In hoofdstuk twee (2.4) las ik dat er regels zijn die horen bij het ‘goed’ uitvoeren van professionele autonomie. In dat hoofdstuk maken de auteurs mij attent op het werk van Immanuel Kant, waarin deze autonomie verbindt met menselijke waardigheid. Voor mij is dat een belangrijk denkconcept bij het reflecteren op de norm over respect in de beroepscode.
Ik vertrouw erop dat ik in de ontwikkeling van mijn werk op deze manier steeds door een stuk tekst uit het boek ondersteund kan worden en daarop door te studeren.
Gelet op mijn ervaringen met Moresprudentie, raad ik docenten en professionals in het sociaal werk aan dit boek zowel voor studie- als praktijkdoeleinden te gebruiken en zo de ethische laag van het vak te voelen, te vatten en te kunnen verwoorden.
Hester de Boer, docent/trainer

Stel een vraag of geef een opmerking door aan de auteurs van Moresprudentie: klik hier

Inkijkexemplaar boek Moresprudentie