• De nieuwste beroepscode in het sociaal domein: de 'Beroepscode voor de Sociaal Werker'.

De nieuwste beroepscode in het sociaal domein: de 'Beroepscode voor de Sociaal Werker'.

De eerste beroepscode in het sociaal domein: 1962: de Beroepscode voor de maatschappelijk werker. En nu, 2018: voor het eerst in Nederland, de Beroepscode voor de sociaal werker.
In deze beroepscode staan de normen (voor het ethisch gedrag) van sociaal werkers in het werkveld Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening beschreven. De beroepscode helpt professionals bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen in hun werk.

De beroepscode voor de sociaal werker werd ontwikkeld in het programma Sociaal Werk Versterkt. Hierin werkten, heel uniek, de diverse landelijke betrokken partijen samen. Dit zijn behalve de beroepsverenigingen BPSW en BVJong ook de twee vakbonden, het beroepsregister Registerplein, alsmede de werkgevers verenigd in Sociaal Werk Nederland
Behalve de nieuwe beroepscode presenteerden de partijen een Beroepscompetentieprofiel en een Register voor sociaal werkers (bij Registerplein). Ook hier voor het werkveld Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening. Met registratie laten professionals zien dat zij blijven werken aan hun vakmanschap. Vooralsnog is er geen tuchtrecht gekoppeld aan de registratie van sociaal werkers. 

Oude beroepscode als krachtige boom verwekt nieuwe codes in sociaal domein
Een beroepscode in het sociaal werk is niet nieuw. Al in 1962 verscheen de eerste beroepscode in het sociaal domein: voor maatschappelijk werkers. De oude maar nog krachtige boom op de foto (bijj dit artikel) representeert die oude beroepscode. Alle beroepscodes daarna, jongere bomen, zijn daar mede van afgeleid. 
Deze beroepscode voor de sociaal werker sluit aan bij deze traditie. De code is gebaseerd op wat diverse beroepsverenigingen eerder in de beroepscodes met hun beroepsgroep hebben vastgelegd. Er bestaan op dit moment in het brede sociaal werk beroepscodes voor: jeugdzorgwerkers / jeugd- en gezinsprofessionals, maatschappelijk werkers, sociaal agogisch werkers, sociaal raadslieden, kinder- en jongerenwerkers en cliëntondersteuners. De artikelen uit deze beroepscodes vormden mede de basis voor deze beroepscode voor de sociaal werker in het werkveld Welzijn & Maatschappelijke Dienstverlening.

DOWNLOAD HIER de Beroepscode voor de sociaal werker 
(samenstellers: Jurja Steenmeijer en Jaap Buitink)

Bestaande beroepscodes blijven geldig
Het is een misverstand te denken dat de beroepscode voor de sociaal werker bedoeld is voor alle sociaal werkers. Dat is niet het geval. De beroepscodes voor de maatschappelijk werker en sociaalagogisch werker blijven gewoon gehandhaafd, evenals de Beroepscode voor de jeugdzorgwerker, c.q. jeugd- en gezinsprofessional (zelfde beroepsnormen). Deze beroepscodes blijven bijvoorbeeld voor geregistreerden bij het Registerplein en SKJ de geldende codes waarnaar zij hun handelen zullen moeten kunnen verantwooorden. Aan deze registraties is ook tuchtrecht gekoppeld. Aan de registratie van sociaal werkers wordt vooralsnog geen tuchtrecht gekoppeld. 
Voor de vigerende beroepscodes; klik hier (BPSW).

Lees hier meer over wat een beroepscode inhoudt: 'Beroepscode: ethische leidraad of concreet houvast?'' 

Meer lezen over beroepsethiek in het sociaal werk? Lees dan het boek ‘Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’. Zie ook hier inkijkexemplaar Moresprudentie


© Buitink Beleidsadvies 2018
  (mail)