• De samenleving een spiegel voorhouden

De samenleving een spiegel voorhouden

Essentie: 'De professional signaleert en agendeert maatschappelijke ontwikkelingen en beleidseffecten die het tot hun recht komen van mensen kan belemmeren' (art. 28 beroepscode voor professionals in sociaal werk)
Citaat: 'Als de signaleringsplicht actie tegen gevestigde belangen (bijvoorbeeld werkgever of overheid) inhoudt, dan moet dat.'
Attentie: De samenleving, i.c. de politiek en zeker ook werkgevers van sociaal werkers, doen er goed professionals die hun ethiek in stand houden te beschermen.
Opmerkelijk: Meebuigen met bureaucratische eisen of vasthouden aan beroepsnormen?

Professionals hebben er soms moeite mee om signalen naar buiten te brengen. Want de druk door belangen en eisen van werkgevers, maar soms ook van (lokale) overheden is groot. Die druk neemt door o.a. bureaucratie alleen maar toe! Dat betekent minder professionele ruimte om volgens ethische en kwalitatieve beroepsrichtlijnen te werken. Meebuigen met interne bureaucratische eisen of vasthouden aan beroepsnormen?

Het verhaal van de 18-jarige verstandelijk gehandicapte Brandon is nog wel bekend. Hij was met een riem vastgeketend aan een muur; het personeel zou bang zijn voor zijn gedrag. De media en Tweede Kamer waren in rep en roer. Terecht, want er waren genoeg vragen. Maar minstens zo belangrijk is het feit dàt het verhaal naar buiten kwam. Sociaalagogisch werker Iris Mourits heeft eerst intern (directie en inspectie) en daarna extern (EO) Brandon op de maatschappelijke agenda geplaatst.

Iris Mourits gaf aan collega hulpverleners het voorbeeld hoe het moet. Haar verhaal lijkt op dat van maatschappelijk werker (en klokkenluider) Fred Spijkers, die weigerde de weduwe van een militair voor te liegen over de oorzaak van de dood van haar man. Spijkers werd met een psychiatrische diagnose ontslagen. Uiteindelijk – maar helaas na heel veel jaren …. - kreeg hij eerherstel. Hoe het met Iris Mourits is afgelopen is niet bekend. Maar haar moed om sector en samenleving een spiegel voor te houden moeten op juiste waarde worden geschat. Iris Mourits en Fred Spijkers tonen collega’s, cliënten en samenleving dat beroepsethiek een serieuze zaak is. Hulpverleners hebben de plicht er alles aan te doen de cliënt zo veel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Als de signaleringsplicht actie tegen gevestigde belangen (bijvoorbeeld werkgever of overheid) inhoudt, dan moet dat. Maar de samenleving, i.c. de politiek en zeker ook de werkgevers van sociaal werkers, doen er goed professionals die hun ethiek in stand houden te beschermen.

Lees hier artikel over Fred Spijkers

© Buitink Beleidsadvies

Reageren? Mail naar Buitink Beleidsadvies