• De samenleving een spiegel voorhouden

De samenleving een spiegel voorhouden

Hulpverleners hebben de morele (beroeps-)plicht om (grote en kleine) maatschappelijke gebreken en inadequate beleidskeuzes naar buiten te brengen. Maar veel hulpverleners hebben daar moeite mee. Want de druk door belangen en eisen van werkgevers is groot. Die druk neemt door o.a. bureaucratie alleen maar toe! Dat betekent minder professionele ruimte om volgens ethische en kwalitatieve beroepsrichtlijnen te werken. Meebuigen met interne bureaucratische eisen of vasthouden aan beroepsnormen?

Het verhaal van de 18-jarige verstandelijk gehandicapte Brandon is nog wel bekend. Hij was met een riem vastgeketend aan een muur; het personeel zou bang zijn voor zijn gedrag. De media en Tweede Kamer waren in rep en roer. Terecht, want er waren  genoeg vragen. Maar minstens zo belangrijk is het feit dàt het verhaal naar buiten kwam. Sociaalagogisch werker Iris Mourits heeft eerst intern (directie en inspectie) en daarna extern (EO) Brandon op de maatschappelijke agenda geplaatst.

Iris Mourits gaf aan collega hulpverleners het voorbeeld hoe het moet. Haar verhaal lijkt op dat van maatschappelijk werker (en klokkenluider) Fred Spijkers, die weigerde de weduwe van een militair voor te liegen over de oorzaak van de dood van haar man. Spijkers werd met een psychiatrische diagnose ontslagen. Uiteindelijk – maar helaas na heel veel jaren …. - kreeg hij eerherstel. Hoe het met Iris Mourits is afgelopen is niet bekend. Maar haar moed om sector en samenleving een spiegel voor te houden moeten op juiste waarde worden  geschat.  Iris Mourits en Fred Spijkers tonen collega’s, cliënten en samenleving dat beroepsethiek een serieuze zaak is. Hulpverleners hebben de plicht er alles aan te doen de cliënt zo veel mogelijk tot zijn recht te laten komen. Als dat actie tegen gevestigde belangen (bijvoorbeeld van de werkgever) inhoudt, dan moet dat. Maar de samenleving, i.c. de politiek, doet er goed aan die kant van dit verhaal ook tot zich door te laten dringen en hulpverleners die hun ethiek in stand houden te beschermen.

Lees hier info over Fred Spijkers

Meer info over Fred Spijkers

© Buitink Beleidsadvies 2017

Reageren? Mail naar Buitink Beleidsadvies