• 20 jaar Buitink Beleidsadvies

20 jaar Buitink Beleidsadvies

Jaap Buitink was van 2000 tot en met 2020 senior adviseur, trainer en publicist, vooral op het gebied van professionaliteit en beroepsethiek. In de sociale sector was hij expert op het gebied van beroepscodes. 

Voordat hij zelfstandige werd, was hij achtereenvolgens maatschappelijk werker, leidinggevende en landelijk manager ('het landelijk gezicht') voor het algemeen maatschappelijk werk.

Als zelfstandige heeft Buitink een ruime ervaring als projectleider, in het geven van beleidsadviezen, als bemiddelaar & adviseur op het gebied van professionaliteit en als adviseur, trainer en auteur op het gebied van beroepsethiek en beroepscode. 

Door persoonlijke omstandigheden heeft Jaap Buitink zijn bedrijf stopgezet. 

Zie hieronder zijn CV:


Relevante opleidingen/cursussen
 • HBO Maatschappelijk Werk
 • Voortgezette Agogische Beroepsopleiding te Amsterdam (met eerstegraads onderwijsbevoegdheid aan hbo-instellingen)
 • Leergang Beleidsinnovaties Hogeschool Rotterdam
 • Opleiding Leidinggeven Hogeschool Amsterdam
 • Diverse aanvullende cursussen management en beleid in zorg en welzijn.
Werkervaring
 • Gemeentelijke Sociale Dienst Amsterdam: maatschappelijk werker
 • Stichting Algemeen Maatschappelijk Werk (AMW) Oostelijk West-Friesland te Hoorn: maatschappelijk werker (in die tijd schreef hij 'Helpt 't ook? Een kijkje achter de schermen van het dagelijkse maatschappelijk werk; zie hier meer info en gratis download)
 • Stichting Maatschappelijke Dienstverlening Bollenstreek te Sassenheim: divisiemanager maatschappelijke dienstverlening
 • Sociaal Werk Nederland (voorheen resp. VOG en MO-groep), te Utrecht: senior beleidsmedewerker / landelijk manager sector AMW
 • Sinds 2000: zelfstandig gevestigd senior (beleids)adviseur. trainer en publicist in: Buitink Beleidsadvies - in zorg en welzijn.
Opdrachtgevers o.a.
 • Landelijke koepelorganisaties:
 • MOgroep
 • ActiZ
 • GGD Nederland
 • Federatie Opvang
 • Jeugdzorg Nederland
 • Beroepsverenigingen:
 • Landelijke Huisartsen Vereniging,
 • Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen
 • Beroepsvereniging Professionals in Sociaal Werk (BPSW), voorheen de NVMW
 • Phorza.
 • Overig:
 • Ministerie van VWS
 • Regionale commissie gezondheidszorg
 • Instellingen voor maatschappelijk werk / jeugdzorg / e.a.
 • Gemeenten
 • Stichting HKZ (Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector)
 • Raad voor Accreditatie
 • De William Schrikker Groep
Expertise
 • advisering, training en coaching
 • beleid en strategie jeugdzorg, sociaal werk en (eerstelijns) geestelijke gezondheidszorg
 • professionalisering: m.n. op het gebied van beroepsethische vragen en beroepscode
 • advisering en bemiddeling (o.a. bij verschil van mening tussen professionals en management)
 • projectregie
 • schrijven brochures

  Bijzondere opdrachten:
 • secretaris landelijke Stuurgroep Tussen de Lijnen van de Geestelijke Gezondheidszorg (met: aanbieders, cliënten, financiers en overheden); meerjarige functie in opdracht van het Ministerie van VWS;
 • programmaregisseur project Korte Lijnen gericht op de verbetering van de samenwerking in de eerstelijns GGZ / secretaris Driepartijenoverleg / secretaris Begeleidingsgroep Korte Lijnen; meerjarige functie in opdracht van Landelijke Huisartsen Vereniging, Landelijke Vereniging van Eerstelijnspsychologen en de MOgroep.
Publicaties:
 • Boek Helpt 't ook; een kijkje achter de schermen van het dagelijkse maatschappelijk werk. Uitgave SWP - 1981. Heruitgave 2017: gratis pdf; zie hier
 • Boek Op één lijn; de hulpvraag, hulpverlening, organisatie, kwaliteit, imago en toekomst van het AMW in Nederland. Uitgave SWP - 1993
 • Boek Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk (uitgave i.s.m. BPSW). In deel A van dit boek uitleg over beroepsethiek en in deel B uitwerking van alle artikelen van de beroepscodes in het sociaal werk (jeugd- en gezinsprofessional, maatschappelijk werker, sociaalagogisch werker en sociaal werker.
  Andere auteurs van dit boek: Jan Ebskamp en Richard Groothoff.
 • Afgewogen; kwaliteitsnormen maatschappelijk werk: (samenstelling en eindredactie; samen met Sylvia Dym). Uitgave VOG/AMW 1993
 • artikelen in dag- en vakbladen
 • verder vele artikelen in Vangnet (blad voor de sector AMW) / tevens eindredacteur (1991 - 2000)
 • aartikelMW in het Handboek Lokaal Sociaal Beleid. Uitgave Elsevier bedrijfsinformatie bv - 2001
 • artikel over onderzoek naar het starten van algemeen maatschappelijk werk op Curacao (n.a.v. onderzoek ter plaatse)
 • artikelen over de Stuurgroep Tussen de Lijnen
 • De eerstelijns GGZ in perspectief, een nota van de Landelijke Huisartsen Vereniging, Landelijke Vereniging Eerstelijnspsychologen en de VOG/AMW
 • artikelen over professionalisering van het maatschappelijk werk (zie ook www.casusconsult.nl)
 • Samen delen, samen wijzer; over kennis delen in de jeugdgezondheidszorg. Brochure uitgegeven door ActiZ/GGD-Nederland (2008).
 • Beroepscode voor de maatschappelijk werker (samenstelen concept van herziening beroepscode op basis van reacties)
 • Beroepscode voor de jeugdzorgwerker (mede-samensteller)
 • Beroepscode voor de sociaal raadslieden 
 • Beroepscode voor de sociaal werker  - komt uit in 2018 (mede-samensteller)
 • Diverse artikelen in vakbladen en op websites
 • E-learning beroepsethiek (WSG).
Overige relevante ervaringen of functies:
 • (voormalig) bestuurslid/voorzitter functieverband AMW in beroepsvereniging NVMW
 • erelid van de BPSW
 • medeoprichter en (eerste) voorzitter Stichting Beroepsregister Maatschappelijk Werkers (waaruit nu SKJ en Registerplein zijn voortgekomen)
 • (voormalig) lid Nationaal Comité 100 jaar maatschappelijk werk
 • (voormalig) lid regeringsadviescommissie psychische arbeidsongeschiktheid (Cie. Donner)
 • (voormalig) lid toetsingscommissie Post HBO - Zorg en Welzijn
 • (voormalig) vakdeskundige Raad voor Accreditatie
 • erelid BPSW.
Contact Buitink Beleidsadvies:

Mobiel 06 22529630
E-mail jbuitink@xs4all.nl
Internet www.buitinkbeleidsadvies.nl


© Buitink Beleidsadvies 2020