• In memoriam: Jan Ebskamp

In memoriam: Jan Ebskamp

Tot ons groot verdriet is onze medeauteur en vriend/collega Jan Ebskamp niet meer. Zijn vrouw Aly deelde ons mee, dat hij 21 april 2022 plotseling is overleden. Hij was 82 jaar.
Jan heeft in ruime mate zijn sporen in het sociaal domein verdiend. Hij was docent en trainer en schreef een aantal succesvolle boeken.
Jan Ebskamp had vele kwaliteiten, zoals: belangstellend, gedreven, inspirerend, filosofisch, sociaal, creatief, stimulerend, zorgvuldig en zorgzaam. Zijn medeauteurs danken hem voor de creatieve, waardevolle inbreng en warme samenwerking bij het schrijven van het boek ‘Moresprudentie‘ en alles wat hij – vooral in het kader van beroepsethiek - voor het sociaal werk heeft gedaan en bereikt:

Jan Ebskamp was jarenlang docent bij de Hogeschool Haarlem. Hij doceerde beroepsethiek op MBO- en HBO-opleidingen. Na zijn vervroegde uittreding is hij actief gebleven als freelance docent, trainer en auteur. Van zijn hand verschenen Ethisch leren denken, Een waardevolle leraar, Basisboek beroepsethiek voor Social Work, Beroepsethiek voor SPH (samen met Henk Kroon), Dagbestedingscoach, een volwaardig beroep, Oriëntatie op Social Work (samen met Jan Kremer en Hans Malschaert) en Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk (samen met Richard Groothoff & Jaap Buitink).

Jan was samensteller van de Beroepscode voor de sociaalagogisch werker (nu opgenomen in de nieuwe Beroepscode voor professionals in sociaal werk). Samen met Jaap Buitink stelde hij ook de Beroepscode voor de jeugdzorgwerker samen en werkte hij mee aan de samenstelling van de Beroepscode voor de sociaal werker (beide eveneens verwerkt in de Beroepscode voor professionals in sociaal werk).

Samen met Jaap Buitink ontwikkelde hij trainingen beroepsethiek voor sociaal werkers; ze startten trainingen bij de BPSW en dit leidde tot de ontwikkeling van de ‘BPSW-school’ (BPSW = Beroepsvereniging van Professionals in Sociaal Werk).

Richard Groothoff & Jaap Buitink

Info:

Boeken Jan Ebskamp: info hier

Beroepscode voor professionals in sociaal werk: info hier

Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk: info hier

BPSW: info hier

A
rtikel over Professionele autonomie, m.m.v. Jan Ebskamp: info hier.