• Oriëntatie op ethiek en beroepscode in sociaal werk

Oriëntatie op ethiek en beroepscode in sociaal werk

Deze website biedt een orientatie op ethiek en beroepscode in sociaal werk. Voor opleiding en werkveld. Met ontwikkelingen en thema's. O.a.:

Zie hier onder een overzicht van alle items plus enkele belangrijke begrippen.

Overzicht items op deze site:

Op foto's en teksten op deze website berust copysright / © Buitink Beleidsadvies 2021.
Maar voor nuttig gebruik binnen het sociaal werk is gebruik van teksten (onder bronverwijzing) toegestaan.

Enkele belangrijke begrippen:

Beroepscode
De beroepscode beschrijft waarden en normen die binnen de beroepsgroep als belang­rijk worden gezien en op basis waarvan professionals hun gedrag verantwoorden. Op hoofdlijnen geeft de beroepscode aan wat in bepaalde morele situaties of bij bepaalde morele dilemma’s prioriteit krijgt. De meest bekende – maar niet per se de belangrijk­ste – norm is die van de geheimhoudingsplicht.

Ethiek
Ethiek betreft het systematisch nadenken over en reflecteren op het moreel handelen: waarom worden bepaalde keuzes gemaakt en op basis van welke waarden?

Ethisch dilemma
Een ethisch dilemma berust op een conflict van waarden. Wanneer een sociaal werker bijvoorbeeld kindermishandeling signaleert, kan de (beroeps)waarde vertrouwelijk om te gaan met privacy conflicteren met de (beroeps)waarde niet lijdzaam toe te zien als iemand schade wordt toegebracht. Kenmerk van een ethisch dilemma is dat je een keuze moet maken; je kunt niet niet kiezen en elk van de beschikbare opties kent nadelen.

Moresprudentie
Moreprudentie is het systematisch verzamelen van morele afwegingen, beslissingen en keuzes die in de beroepspraktijk gemaakt worden. De term is afgeleid van het begrip ‘jurisprudentie’.
Moresprudentie komt tot stand middels moreel beraad en biedt houvast in nieuwe vergelijkbare gevallen; veel afwegingsfactoren zijn veelal herkenbaar.

(uit boek ‘Moresprudentie. Ethiek en beroepscode in het sociaal werk’)

Info over deze website: klik hier