• 'Beroepscode voor Sociaal Werker': een historisch feit!

'Beroepscode voor Sociaal Werker': een historisch feit!

De eerste beroepscode in het sociaal domein: 1962: de Beroepscode voor de maatschappelijk werker. En nu, 2018: voor het eerst in Nederland, de Beroepscode voor de sociaal werker.
In deze beroepscode staan de normen (voor het gedrag) van sociaal werkers beschreven. De code helpt professionals bij het maken van afwegingen en het nemen van beslissingen in hun werk. In het werkveld wordt steeds meer samengewerkt door sociaal werkers met verschillende deskundigheid. Daarom is een gemeenschappelijke beroepscode ontwikkeld die bruikbaar is voor alle sociaal werkers. Een code die de beroepsgroep verbindt en die het aanzien van het beroep versterkt.
Maar de oude codes blijven vooralsnog gehandhaafd.

De beroepscode voor de sociaal werker werd ontwikkeld in het programma Sociaal Werk Versterkt. Hierin werkten, heel uniek, de diverse landelijke betrokken partijen samen. Dit zijn behalve de beroepsverenigingen BPSW en BVJong ook de twee vakbonden, het beroepsregister Registerplein, alsmede de werkgevers verenigd in Sociaal Werk Nederland
Behalve de nieuwe beroepscode presenteerden de partijen een Beroepscompetentieprofiel en een Register voor sociaal werkers (bij Registerplein). Met registratie laten professionals zien dat zij blijven werken aan hun vakmanschap. Vooralsnog is er geen tuchtrecht gekoppeld aan de registratie van sociaal werkers. 

Oude beroepscode als krachtige boom verwekt nieuwe codes in sociaal domein
Een beroepscode in het sociaal werk is niet nieuw. Al in 1962 verscheen de eerste beroepscode in het sociaal domein: voor maatschappelijk werkers. De oude maar nog krachtige boom op de foto (bijj dit artikel) representeert die oude beroepscode. Alle beroepscodes daarna, jongere bomen, zijn daar mede van afgeleid. 
Deze gemeenschappelijke beroepscode voor de sociaal werker sluit aan bij deze traditie. De code is gebaseerd op wat diverse beroepsverenigingen eerder in de beroepscodes met hun beroepsgroep hebben vastgelegd. Er bestaan op dit moment in het brede sociaal werk beroepscodes voor: jeugdzorgwerkers, maatschappelijk werkers, sociaal agogisch werkers, sociaal raadslieden, kinder- en jongerenwerkers en cliëntondersteuners. De artikelen uit deze beroepscodes zijn mede de basis voor deze gemeenschappelijke beroepscode. Er is steeds gekeken naar gedeelde normen, waaruit een gemeenschappelijke norm beschreven is.

DOWNLOAD HIER de Beroepscode voor de sociaal werker 
(samenstellers: Jurja Steenmeijer en Jaap Buitink)

Bestaande beroepscodes blijven geldig
De bestaande beroepscodes verdwijnen niet. De beroepscodes voor de maatschappelijk werker en sociaalagogisch werker blijven gehandhaafd evenals de Beroepscode voor de jeugd- en gezinsprofessional (voorheen jeugdzorgwerker). Deze beroepscodes blijven bijvoorbeeld voor geregistreerden bij respectievelijk het Registerplein en SKJ de geldende codes waarnaar zij hun handelen zullen moeten kunnen verantwooorden. Aan deze registraties is ook tuchtrecht gekoppeld. 
Voor de vigerende beroepscodes; klik hier (BPSW).

Lees hier meer over wat een beroepscode inhoudt: 'Beroepscode: ethische leidraad of concreet houvast?'' 

Lees hier meer nieuws over 'Sociaal Werk versterkt'

© Buitink Beleidsadvies 2018